Sayfalar

23 Aralık 2011 Cuma

Hacettepe Yemekhane Android Uygulaması Yayında!

Android ile ilgili çalışmalarımızın ilk meyvesi olan Hacettepe Yemekhane uygulamasını nihayet markete gönderdik. Eksiklerinin olmasıyla birlikte, aklımızda uygulamaya ekleyebileceğimiz başka özellikler de mevcut. Bunlar tabii ki bir sonraki güncelleştirmede gerçekleşecek. Umarım siz de uygulamamızı beğenirsiniz, biz de uygulama geliştirmeye devam ederiz. Her türlü öneriye, şikayete vs. açığız mail atmaktan çekinmeyin.
Mail: finelycodesblog@gmail.com 

Uygulama Market Linki: https://market.android.com/details?id=com.hacettepe.yemekhane


13 Aralık 2011 Salı

JAVA: HTML Kaynak Kodları

Bir web sayfasının kaynak kodlarını geliştireceğiniz programda kullanmanız gerekebilir. Java dili ek bir kütüphaneye gerek duymaksızın kısıtlı bir biçimde bu işi gerçekleştirebiliyor. Aşağıdaki Java kodu "twitter.com" sitesinin tüm kaynak kodlarını ekrana yazdırmaktadır.
18 Kasım 2011 Cuma

Verilog Komut Derleme ve Test

Metin editöründe kodumuzu yazıp '.v' uzantısıyla kaydettikten sonra, Ctrl + Alt + T tuşlarına basıp terminali açıyoruz.
Bundan sonra öncelikle dosya yolumuzu terminale bildirmemiz gerekiyor. Bunun için öncelikle Terminale "sudo su" yazıp şifremizi giriyoruz. Sonra "dir" komutuyla birlikte karşımıza bilgisayarımızda ki dosyalar geliyor. Buradan '.v' uzantılı dosyamızı kaydettiğimiz yeri belirtmemiz gerekiyor. Bunun için örneğin masaüstüne kaydettiysek "cd Masaüstü" komutunu yazıyoruz. Artık tek yapmamız gereken kodumuzu derlemek.

Bunun için "iverilog -o <dosya_adi> <dosya_adi.v>" komutunu giriyoruz ( < > karakterlerini yazmıyoruz).
Artık kodumuzu derledik.  Şimdi test etme zamanı.

Örneğin, 2 input girdisi ve 2 output çıktısı olan bir devrenin testini yapmak için;

module test; //module with no ports

   reg i1,i2;
   wire o1,o2;

   ADD_add answer(.o1(o1),.o2(o2),.i1(i1),.i2(i2));

     initial
     begin

     i1 = 1'b0;   // Burada tüm input olasılıklarını giriyoruz
     i2 = 1'b0;

     #5 

     i1 = 1'b0;
     i2 = 1'b1;

     #5

     i1 = 1'b1;
     i2 = 1'b0;

     #5

     i1 = 1'b1;
     i2 = 1'b1;

     end

     initial begin
$dumpfile("deneme.vcd");
$dumpvars;
     end

     initial
$monitor(i1,i2,o1,o2);

    initial
#100 
$finish;

endmodule

Şeklinde bir kod yazıp ".v" uzantısıyla Masaüstüne kaydediyoruz.

Ardından tekrar terminalimizi açıp test dosyamızı derlememiz gerekiyor. Bunun için;
"iverilog <dosya_adi.v> <test_dosyasi_adi.v>" şeklinde derliyoruz.
Bu işlemi yaptıktan sonra masaüstünde ".out" uzantılı bir dosyanın oluşması gerekiyor. 
Kodu derledikten sonra artık tek yapmamız gereken kodu çalıştırmak bunun içinde
"./<olusan_dosyanin_adi.out>" komutu terminale girmek. ("./dosya.out" arada hiç boşluk yok).

Artık kodunuz derlenip çalıştırıldı ve karşınızda 1 ve 0'lardan oluşan çıktınızı görebilirsiniz. Kodumuzu bu şekilde test ettiğimizde masaüstünde ".vcd" uzantılı bir dosya uzantılı dosya oluştuğunu göreceksiniz.

Devremizi gtkwave üzerinde test etmek istersek. Terminale;
"gtkwave dosya.vcd" yazıyoruz ve gtkwave programı otomatik açılıyor ve orada devreyi somut olarak görüp işlemleri yapabilirsiniz.

Icarus Verilog Kurulumu (Ubuntu)

Uçbirimi açıp sırasıyla aşağıdaki kodları işletin:


sudo su
apt-get purge verilog
apt-get install build-essential git-core autoconf gperf flex bison
git clone git://icarus.com/~steve-icarus/verilog
cd verilog
source autoconf.sh
./configure
make
make install
cd ..
rm -rf verilog


Sonrasında yazdığınız kodun uzantısını ".v" olarak değiştirin. Örneğin "deneme.v"
Ardından yine uçbirimde aşağıdaki kodu işletin böylelikle kodunuzu derleyin:


iverilog -o deneme deneme.v


Sonra bu kodu işleterek kodunuzu çalıştırın:


vvp deneme8 Haziran 2011 Çarşamba

XNA İle Yapılmış Basit Bir Oyun

Microsoft Visual C# 2008 Express Edition programını kullanarak yaptığım için bu kısım belki diğer programlarda farklılık gösterebilir. Öncelikle projeye kullanacağımız resimleri , yazı tipini ve ses dosyalarını eklememiz gerekiyor. Bunun için “Solution Explorer”  penceresinde, projenizin altında Content başlığına sağ tıklayarak Add>Existing Item diyoruz ve buradan ekliyoruz. Bunun yerine üst çubukta Project butonundan da aynı menüye ulaşabilirsiniz.

24 Mayıs 2011 Salı

Save and Load in JAVA

Here are the codes for saving and loading an arraylist to/from file. You can design it to an array or something else.


Java'da arraylist'i dosyaya kaydetme ve kayıtlı dosyadan arraylist'i programa yüklemek için gerekli olan kod. Arraylist yerine başka bir türe çevirebilirsiniz.(dizi gibi)